1.MINI activeren

Voordat u de GPS MINI kunt gebruiken dient u deze eerst te activeren. U activeert de GPS-MINI op onze website onder het kopje activeren rechtsboven.Tijdens het activeren van de GPS-MINI kiest u de gewenste licentie. Nadat u de betaling gedaan heeft zal de GPS-MINI binnen enkele minuten geactiveerd worden en klaar zijn voor gebruik.

GPS-MINI activeren

Last updated on 21 december 2018

2.PetAlways app

2.1.PetAlways App downloaden

 

Zoek op PetAlways en download de PetAlways app in de Apple Store of Google Play store

Last updated on 21 december 2018

2.2.PetAlways App installeren

Installeer de app door op installeren / downloaden te klikken.

Last updated on 22 december 2018

2.3.Locatievoorzieningen toestaan

Geeft toegang tot uw locatie om alle functionaliteiten van de PetAlways app te kunnen gebruiken

Last updated on 22 december 2018

3.Account aanmaken

3.1.Gebruikersnaam kiezen

Om de PetAlways app te kunnen gebruiken maakt u een app account aan. U vult uw e-mail adres in en daarna drukt u op e-mail code. Er wordt nu een unieke code gestuurd naar het opgegeven adres om te controleren of uw e-mail adres juist is.

BELANGRIJK: Het app account is een nieuw account en niet gelijk aan het account dat u aangemaakt heeft tijdens de activatie.

Last updated on 22 december 2018

3.2.E-mail code ophalen

U ontvangt een e-mail van PetAlways met als onderwerp welcome to PetAlways.

Let op het kan zijn dat deze mail in uw spam folder terecht komt.

Last updated on 22 december 2018

3.3.E-mail code invullen

Vul de code uit de mail in, akkoordeer de voorwaarden en klik op Ok om uw account aan te maken.

Last updated on 22 december 2018

3.4.Wachtwoord aanmaken

Kies een wachtwoord bij uw account. Vul bij bevestig wachtwoord nogmaals uw gekozen wachtwoord in. U heeft nu een app account aangemaakt.

Last updated on 22 december 2018

4.Profiel aanmaken

4.1.profiel huisdier eigenaar

 1. Voeg een profielfoto toe.
 2. Kies een naam
Last updated on 22 december 2018

4.1.1.Land kiezen

Kies het land waarin u woont.

Last updated on 22 december 2018

4.1.2.Profiel instellen

 

Last updated on 21 december 2018

4.2.Huisdier toevoegen

 

Voeg uw huisdier toe om deze te kunnen volgen. 

 

Last updated on 21 december 2018

4.2.1.Huisdier selecteren

Kies voor hond of kat.

Last updated on 21 december 2018

4.2.2.Huisdier toevoegen

 

 1. Selecteer foto van huisdier
 2. Vul naam van het huisdier in

 

Last updated on 21 december 2018

4.2.3.Geslacht huisdier selecteren

Last updated on 21 december 2018

4.2.4.Ras

 

Selecteer het Ras van uw huisdier. 

Last updated on 21 december 2018

4.2.5.geboortedatum

Last updated on 21 december 2018

4.2.6.Gewicht

 

Doormiddel van het wieltje naar links te trekken, kunt u het gewicht van uw huisdier invullen.

Last updated on 21 december 2018

4.2.7.Huisdier info controle

Last updated on 21 december 2018

5.Mini toevoegen

5.1.Selecteer Mini GPS

Druk op het + symbool om de Mini toe te voegen

Last updated on 21 december 2018

5.2.Scan

 

Scan de barcode. 

Lukt het scannen niet? tik dan op handmatig invoeren. Voer handmatig het nummer in. 

Last updated on 21 december 2018

5.3.Mini Toevoegen

Indien het toevoegen niet lukt wordt de melding “apparaat offline” getoond. Dit betekent dat de Mini-GPS niet is verbonden met het netwerk. 

Controleer of de volgende stappen correct zijn uitgevoerd. 

 1. Mini is geactiveerd op activeren.petalways.nl
 2. U heeft een bevestiging mail ontvangen, over het succesvol activeren van de Mini
 3. De Mini is opgeladen
 4. U heeft de Mini Uit/Aan gezet nadat deze geactiveerd is
 5. Als u op het aan/uit knopje op de Mini drukt brandt er kort een blauw lichtje.
 6. Als u bovenstaande stappen correct heeft uitgevoerd probeert u nogmaals de Mini te verbinden. 
Last updated on 21 december 2018

6.Gebruik Mini

6.1.Mini gebruiken

 

Klik op de Mini om de Mini te gebruiken. Er wordt een nieuw scherm geopend waarop de status van de Mini getoond wordt. Als de mini Online is geweest wordt de laatst bekende locatie getoond. Als u de eerste keer de Mini gebruikt er er wordt geen locatie getoond raadpleeg de paraaf “mini offline” hoe u dit kan oplossen.

 

 

Bovenstaande afbeelding toont de laatst bekende locatie van de Mini. Wilt u de laatst bekende locatie opvragen dan kan dat op de volgende manieren:

 1. U “sleept” de pagina naar beneden om de locatie te verversen.
 2. U klikt op de kaart en het detailscherm wordt geopend, hier klikt u vervolgens op huisdier locatie, de huidige locatie wordt opgehaald.

 

Last updated on 23 december 2018

6.2.Mini offline

 

Als de Mini uitstaat of geen bereik heeft, dan wordt de status offline en/of geen locatie gegevens beschikbaar getoond. Om de locatie op te vragen volgt u de volgende stappen:

 1. Controleer of de Mini aanstaat en het blauwe lampje knippert als u kort op het aan/uit knopje drukt
 2. Zorg ervoor dat de Mini bereik heeft door hem buiten of bij het raam te plaatsen.
 3. Komt de mini niet online, reset hem door:
  1. Zet de mini uit door het knopje ingedrukt te houden totdat het rode lampje continue brandt.
  2. Wacht 1 minuut.
  3. Zet de mini aan door het knopje in te drukken totdat het rode lampje weer gaat branden.
  4. De Mini gaat zichzelf nu herstarten, dit kan enkele minuten duren.
  5. Vraag de locatie van de mini op via de knop huisdier locatie (zie paraaf gebruik mini).

 

Last updated on 23 december 2018

6.3.Volgen

Tijdens de real time tracking wordt elke 15 seconden de locatie van de Mini opgeslagen. Met deze functie kan u een route lopen en opslaan.

Let op: deze functie vraagt veel energie van de batterij. 

 

Last updated on 23 december 2018

6.3.1.Opgeslagen route ophalen

Last updated on 23 december 2018

6.4.Geo fence

Voor het instellen van de Geofence:

 1. Ga naar de tab Geofence.
 2. Wijzig actieradius
 3. Door de afstandsmeter heen en weer te bewegen stelt u de gewenste actieradius in.
 4. klik op het rondje met de 4 strepen om de Geofence op uw huidige locatie vast te zetten.
 5. Klik op ok om te bevestigen.

Gebruik Geofence.

 1. klik op “zet aan” om de geofence te starten.
 2. Als de mini buiten de geofence komt, ontvangt u een melding.

afsluiten Geofence

 1. klik op “zet uit”.
 2. U ontvangt nu geen meldingen meer indien de Mini buiten het door u geselecteerde gebied komt.

Let op: Door het gebruik van de Geofence zal de batterijduur aanzienlijk verkort worden. Zorg ervoor dat de batterij vol is bij het gebruik van de mini.

Last updated on 23 december 2018